Cenník

50,- EUR/ osobohodina pri zastupovaní
cestovné v rámci Bratislavského kraja zadarmo
cestovné – 0,50 EUR/km pri zastupovaní mimo Bratislavského kraja
mimoriadne výlohy (napr. nákup kolkov) budú vyúčtované vo faktúre
fakturácia možná ad hoc, mesačne, kvartálne alebo v iných intervaloch na základe osobného dohovoru