Úvod

Zastupujeme klientov pri vybavovaniach na katastroch, obchodných registroch, daňových úradoch a dˇalších štátnych inštitúciach.
Vieme zabezpečiť založenie spoločnosti, pomôcť s administratívou pri predaji nehnuteľnosti a s registráciou spoločnosti na Úrade
pre verejné obstarávanie.
Odbremeníme vás od zdĺhavých administratívnych úkonov a od státia v radoch na rôznych úradoch a potýkania sa s úradníkmi.
Vy sa zatiaľ môžete venovať svojej práci, rodine alebo záľubám.